ESZA-ív

Bevezetés


Jelen Célcsoporti tájékoztató dokumentum az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon elnevezésű projekt keretében készült a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) megbízásából. A KVA – mint a megvalósító Konzorcium vezetője – kiemelten fontosnak tekinti, hogy az egyéni és mikrovállalkozások létrejöttét segítő program teljes időtartama alatt széleskörű tájékoztatással és folyamatos kapcsolattartással megbízható szolgáltatást nyújtson az érdeklődők és a bevont ügyfelek számára. A dokumentum ennek szellemében vezeti végig az ügyfeleket, vagyis a projekt célcsoportját a vállalkozóvá válást segítő tevékenységek folyamatlépésein, és segítséget nyújt mind az információk közötti eligazodásban, mind online felületek használatában.

A program rövid bemutatása

A program célja, hogy elősegítse az életképes ötlettel és vállalkozói szemlélettel bíró pályázók által indított vállalkozások létrejöttét a Nyugat-dunántúli régióban. A program azokat a rátermett 18-30 év közötti fiatalokat, illetve 30 év feletti álláskeresőket várja, akik megalapozott és reális elképzeléssel bírnak egy működő vállalkozás létrehozásához. A megvalósító szervezetek ismereteket, készségfejlesztést, valamint mentorálást nyújtanak számukra, ezzel támogatva az ügyfeleket terveik megvalósításában.

A program segítségével olyan egyéni és mikrovállalkozások jöhetnek majd létre, amelyek vezetői megfelelő tudással és készségekkel rendelkeznek a vállalkozások fenntartható, eredményes, adótudatos, hatékony és szabályszerű működtetéséhez. Az új vállalkozók a program segítségével támogató környezetben kezdhetik meg tevékenységüket, amely a későbbiek során is elősegíti a hálózatosodás, a gazdasági együttműködés hasznának érvényesülését, hozzájárulva a régió különböző térségeiben élők jólétéhez.

A dokumentum célja

A projekt keretében fejlesztett, www.3000000.hu webhelyen elérhető informatikai háttér alkalmazása nélkülözhetetlen a nagyszámú ügyfél teljes fejlesztési programra vonatkozóan vállalt regisztrálásához, nyilvántartásához, szolgáltatások nyújtásához és követéséhez. Hozzájárul ahhoz, hogy a programban részt vevők elérjék és pontosan ismerjék a program előrehaladását, illetve saját életútjukat, az aktuális helyzetük szerinti teendőiket, a következő rájuk eső lépéseket.

Jelen projektben megvalósítandó kommunikációs tevékenységek fókuszában a célcsoportok elérésén, bevonásán és a projekt eredményeinek kommunikációján túl az ügyfelek sikeres vállalkozóvá válásához megteendő lépésekkel kapcsolatos tájékoztatás áll. Ezzel összhangban jelen dokumentum strukturáltan és szemléletesen mutatja be a célcsoport számára – a projekt eljárásrendjének logikáját követve – a rájuk vonatkozó feladatokat lépésről-lépésre, valamint ismerteti az ehhez kapcsolódó háttérfolyamatokat, az informatikai ügyviteli rendszer kapcsolódó funkcióit, egyéb hasznos tudnivalókat. Az anyag részletesen bemutatja a program egyes elemeit, azok egymásra épülését, ismerteti az elérhető információforrásokat, a célcsoporttagok részvételi feltételeit, vállalásait, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeit, továbbá hasznos linkeket és elérhetőségeket tartalmaz.